ESCACS

Per a aquells d'entre vosaltres que encara no conegueu els escacs ...

Els escacs fomenten la imaginació, la creativitat, la responsabilitat, la presa de decisions. Estimulen la memòria, el càlcul mental i el raonament abstracte així com la comprensió espaial i la geomètrica.

Anàlisis i síntesis

Durant la partida d'escacs l'aprenent s'enfronta en cada jugada a múltiples alternatives i això fa que hagi d'analitzar múltiples respostes i sintetitzar quina és la més apropiada, desenvolupant a la seva vegada un pensament crític. 

Memòria

És un aliat molt important, moltes de les respostes poden basar-se en l'experiència o el coneixement de l'escaquista de posicions similars jugades o estudiades en altres partides. 

Empatia

És imprescindible considerar que hi ha un "altre" que realitza jugades per tal de comprendre l'estratègia de l'oponent.

Resolució de problemes i presa de decisions

Els escacs generen responsabilitat en la presa de decisions.

Socialització

Els escacs afavoreixen la integració, ja que no és important l'edat, ni la nacionalitat, ni l'idioma.

A nivell de personalitat

Fomenta la capacitat organitzativa i l'equilibri entre la part racional i l'emocional. Desenvolupa la creativitat, la imaginació i l'acceptació.