Professor d'escacs
Guillem Mut Company

Guillem Mut Company

Professor d'escacs

guillem.mut@escolajuguemaescacs.com

        Guillem Mut és professor d'escacs i enginyer industrial. Ha treballat en el passat de consultor en tecnologies de la informació per a empreses de l'àmbit farmacèutic i de gran consum, en projectes d'implantació i manteniment de SAP, tant a Catalunya, com a Anglaterra i a la Índia.

      Els últims anys ha decidit concentrar-se en aplicar el seu esperit metodològic i l'èmfasi en la consecució d'objectius, a la seva gran passió, el joc dels escacs. És vocal de la secció d'escacs de la Societat Coral Espiga de les Corts, i president del seu club d'escacs, referent a la vida associativa del barri. Organitza cada any, a l'octubre, l'Obert de Festa Major, així com diversos campionats socials, activitats a l'aire lliure, xerrades i projeccions de pel·lícules. És el director de l'escola d'escacs del mateix club.

        Jugador molt actiu a torneigs, en possessió d'ELO FIDE, d'ELO FEDA i d'ELO català, i amb títol de monitor d'escacs per l'Escola d'Escacs Miguel Illescas. També ha participat en diversos campionats d'escacs per correspondència amb la ICCF.